Tel.: +386 2 22 97 490, fax.: +386 2 22 97 492

Reference


Projekti
 • PZI Kablovod 20kV TP EP 1 – RTP Petišovci
 • PGD Kablovod 20kV TP EP 1 – RTP Petišovci
 • PGD 20 kV DV in KBV Korito 
 • PZI 20 kV DV in KBV Korito 
 • PZI 20 kV DV in KBV Ljubež 
 • PZI KBV 20 kV za TP 20/0,4 kV Zagrič 
 • PZI 20 kV DV Vodice - Čeplje 
 • PZI VN priključni daljnovod in kablovod za TP 20 kV Obrežje 
 • PZI VN priključni daljnovod in kablovod za TP 10(20) Jelenje 2 
 • PZI Nadzemni kablovod 2x20 kV Borovnik - Izklake I 
 • PGD Priključni kablovod 10(20) kV TP Glavna - DV Selce Šentjur 
 • PZR Priključni kablovod 10(20) kV TP Glavna - DV Selce Šentjur 
 • PID DV 3x20 kV Podlog - Žalec, Levec, Juteks 
 • PZI DV 2x20 kV Ložnica, Juteks 
 • PZI DV 3x20 kV Podlog - Žalec, Levec, Juteks 
 • PID Rekonstrukcija 20 kV DV odsek Gradišče - Dombrava

Članki in objave
 • CIGRE; 10. konferenca slovenskih elektroenergetikov - Ljubljana 2011 
 • Modern 3-core MV XLPE cables and their impact on TCO (ang.)
 • State of the art medium voltage switchgear (ang.)
 • GREEN SWITCHING - portal www.greenswitching.com
 • CIGRE; 9. konferenca slovenskih elektroenergetikov - Kranjska Gora 2009
 • Stikalne naprave v okviru okoljevarstvenih zahtev
 • Vgradnja sodobnih stikalnih blokov v kompaktnih transformacijskih postajah
 • Izgradnja dvojnega SN kablovoda RTP 110/20 kV Jesenice - RTP 35/20 kV Kranjska Gora
 • Service and installation experiences from modern 3-core MV XLPE cables
 • INMR; Q4, 2008 
 • članek o odvodnikih TRIDELTA (ang.)  
 • CIGRE; 8. konferenca slovenskih elektroenergetikov - Čatež 2007
 • Uporaba sodobnih trižilnih zemeljskih kablov z izolacijo iz omreženega polietilena  
 • INMR; izdaja 72, 2006 
 • članek o odvodnikih TRIDELTA (ang.) 
 • HOEFLERJEVI DNEVI; 8. mednarodni simpozij - Portorož 2005
 • Zanesljivost Univerzalnih SN kablov 
 • CIGRE; 7. konferenca slovenskih elektroenergetikov - Velenje 2005 
 • Uvajanje novih tehnologij pri srednjenapetostnih univerzalnih kablih 
 • Projektiranje zračnih kabelskih vodov z univerzalnimi kabli 
 • Totally water tight 3-core MV cables 
 • Universal Cables with integrated Fibre Optic