Naše reference

Projekti

 • PZI Kablovod 20kV TP EP 1 – RTP Petišovci
 • PGD Kablovod 20kV TP EP 1 – RTP Petišovci
 • PGD 20 kV DV in KBV Korito
 • PZI 20 kV DV in KBV Korito
 • PZI 20 kV DV in KBV Ljubež
 • PZI KBV 20 kV za TP 20/0,4 kV Zagrič
 • PZI 20 kV DV Vodice – Čeplje
 • PZI VN priključni daljnovod in kablovod za TP 20 kV Obrežje
 • PZI VN priključni daljnovod in kablovod za TP 10(20) Jelenje 2
 • PZI Nadzemni kablovod 2×20 kV Borovnik – Izklake I
 • PGD Priključni kablovod 10(20) kV TP Glavna – DV Selce Šentjur
 • PZR Priključni kablovod 10(20) kV TP Glavna – DV Selce Šentjur
 • PID DV 3×20 kV Podlog – Žalec, Levec, Juteks
 • PZI DV 2×20 kV Ložnica, Juteks
 • PZI DV 3×20 kV Podlog – Žalec, Levec, Juteks
 • PID Rekonstrukcija 20 kV DV odsek Gradišče – Dombrava

Članki in objave

 • CIGRE; 10. konferenca slovenskih elektroenergetikov – Ljubljana 2011
 • Modern 3-core MV XLPE cables and their impact on TCO (ang.)
 • State of the art medium voltage switchgear (ang.)
 • GREEN SWITCHING – portal www.greenswitching.com
 • CIGRE; 9. konferenca slovenskih elektroenergetikov – Kranjska Gora 2009
 • Stikalne naprave v okviru okoljevarstvenih zahtev
 • Vgradnja sodobnih stikalnih blokov v kompaktnih transformacijskih postajah
 • Izgradnja dvojnega SN kablovoda RTP 110/20 kV Jesenice – RTP 35/20 kV Kranjska Gora
 • Service and installation experiences from modern 3-core MV XLPE cables
 • INMR; Q4, 2008
 • članek o odvodnikih TRIDELTA (ang.)
 • CIGRE; 8. konferenca slovenskih elektroenergetikov – Čatež 2007
 • Uporaba sodobnih trižilnih zemeljskih kablov z izolacijo iz omreženega polietilena
 • INMR; izdaja 72, 2006
 • članek o odvodnikih TRIDELTA (ang.)
 • HOEFLERJEVI DNEVI; 8. mednarodni simpozij – Portorož 2005
 • Zanesljivost Univerzalnih SN kablov
 • CIGRE; 7. konferenca slovenskih elektroenergetikov – Velenje 2005
 • Uvajanje novih tehnologij pri srednjenapetostnih univerzalnih kablih
 • Projektiranje zračnih kabelskih vodov z univerzalnimi kabli
 • Totally water tight 3-core MV cables
 • Universal Cables with integrated Fibre Optic